Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 10 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet auteurscontractenrecht (33.308)

- T02137

Toezegging In tussen- en eindevaluatie meenemen of een onbedoeld, ongewenst neveneffect is dat softwareontwikkelaars vanwege de bestsellersbepaling geen rechtspersoon oprichten, en zo nodig een wetsaanpassing initiƫren (33.308)

De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 29 juni 2018, voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als deels voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren