Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 10 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring Verdrag met Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking met betrekking tot misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 (34.915)

- Mededelingen en informatie

De commissie besluit de brief van de minister van Justitie en Veiligheid, d.d. 6 juli 2018, over het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens inzake het Wpg-machtigingsbesluit Bopz-dossier opnieuw te agenderen op 11 september 2018.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren