Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 10 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Veiligheid en Justitie 2017 (34.950 VI)

- 34 950 VI

Jaarverslag en slotwet Veiligheid en Justitie 2017

De commissies brengen blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk op 10 juli 2018.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren