Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 10 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018 (voorjaarsnota) (34.960 VI)

- 34 960 VI

Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018 (voorjaarsnota)

De commissies brengen blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk op 10 juli 2018.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren