Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 10 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tweede incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties inzake wederopbouw Bovenwindse Eilanden (34.936)

- 34936

Tweede incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties inzake wederopbouw Bovenwindse Eilanden

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman