Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 10 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 (voorjaarsnota) (34.960 VIII)

- 34960 VIII

Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 (voorjaarsnota)

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman