Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 10 juli 2018
1.
34699

Maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel heden af te kunnen doen als hamerstuk. Het lid Lintmeijer (GroenLinks) wenst schriftelijk nog wel nadere opheldering te krijgen welke werkgevers in het mkb een transitievergoeding verschuldigd zijn en voor compensatie in aanmerking komen.

2.
34933

Vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de EU-lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

3.
34950 XV

Jaarverslag en slotwet Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel heden af te kunnen doen als hamerstuk.

4.
34960 XV

Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018 (voorjaarsnota)

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel heden af te kunnen doen als hamerstuk.

5.
T02477 - Toezegging evaluatie Wet inburgering

Brief van de minister van SZW van 27 juni 2018 met de evaluatie van de Wet inburgering (34584, en bijlagen)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging als voldaan.

6.
34775, AF

Brief van de minister van SZW van 29 juni 2018 over de aanpak knelpunten sectorindeling in verband met de Wet arbeidsmarkt in balans

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

7.
21.501-31 EK, C - Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid ((WSBVC)

Geannoteerde agenda voor de Raad op 21 juni 2018 m.b.t. onder meer dossier E160003, E160052 en E170021

De fractie van het CDA (Oomen-Ruijten) levert inbreng voor schriftelijk overleg.

8.
21.501-31 EK, D - Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid ((WSBVC)

Verslag van de Raad van 21 juni 2018 m.b.t. onder meer dossiers E160052 en E170021

De commissie neemt kennis van het verslag van de Raad van 21 juni 2018.

9.
Mededelingen en informatie

De commissie verzoekt om een wetgevingsfiche bij het initiatiefvoorstel tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (34837).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren