Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 10 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018 (voorjaarsnota) (34.960 XV)

- 34960 XV

Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018 (voorjaarsnota)

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel heden af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren