Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 10 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 inzake beleidsintensiveringen regeerakkoord (34.888)

- 34888

Incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 inzake beleidsintensiveringen regeerakkoord

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk op 10 juli 2018.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer