Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 10 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Ongewijzigd laten verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021 (34.929)

-
34929

Ongewijzigd laten verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021

Inbreng voor het verslag wordt - uiterlijk donderdag 12 juli 2018 - geleverd door de fracties van CDA (Flierman), PVV (Van Kesteren), SP (Don) en GroenLinks (Ganzevoort).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer