Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 11 september 2018
1.
34764

Invoering dienstplicht voor vrouwen

De commissie besluit inbreng te leveren voor verslag op 25 september 2018. De fracties van D66 en PvdA geven aan inbreng te willen leveren.

2.
27925

Bestrijding internationaal terrorisme

De commissie besluit inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 25 september 2018. De fractie van SP geeft aan inbreng te willen leveren.

3.
Bezoek aan Moskou

De commissie ziet uit naar een mondelinge terugkoppeling in aanwezigheid van de Voorzitter in de eerstvolgende commissievergadering.

4.
Uitnodiging Interparlementaire commissievergadering over Mensenrechten

Er melden zich geen leden aan voor de Interparlementaire commissievergadering over Mensenrechten op 20 november 2018.

5.
Follow-up werkzaamheden uitvoerbaarheidstoetsing wetgeving

De commissie brengt enkele opmerkingen naar voren die zullen worden meegegeven aan de werkgroep uitvoeringstoets.

6.
Mededelingen en informatie

De commissie gaat akkoord met het verzoek van de minister voor Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking om het geplande Mondeling Overleg van 16 oktober te verplaatsen naar 9 oktober (16.30 - 18.00 uur).

7.
Rondvraag

De leden Lintmeijer (GroenLinks) en Kuiper (ChristenUnie) doen mondeling verslag van hun deelname aan het werkbezoek aan Londen in het kader van de Brexit.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk