Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 11 september 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op financiƫle nota Miljoenennota 2018 (34.775)

-
Toezegging T02500 - Sluiting kolencentrales

Brief van de minister van EZK van 20 augustus 2018 (34775, AG)

De commissie neemt de brief van de minister van EZK van 20 augustus 2018 voor kennisgeving aan. Zij wenst de status van de toezegging nog openstaand te laten, in afwachting van het aangekondigde wetsvoorstel dat een verbod bevat op het gebruik van kolen als brandstof voor de productie van elektriciteit.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer