Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 11 september 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet bescherming bedrijfsgeheimen (34.821)

-
34821

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

In verband met de afwezigheid van enkele leden besluit de commissie de nadere procedure aan te houden tot 25 september 2018 en dan te bespreken of er behoefte is aan een plenair debat over dit wetsvoorstel.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer