Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 11 september 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet aansprakelijkheidsbeperking De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen (33.058)

- T01528

Toezegging Evaluatie bonusverbod (33.058)

De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van de op 17 juli ontvangen evaluatie van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) (33.058, E). De leden van de fractie van de ChristenUnie (Ester) kondigen aan op 2 oktober 2018 inbreng te leveren. Toezegging T01528 blijft gehandhaafd als openstaand.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren