Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 11 september 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 (33.847)

-
T01964 - Toezegging Jaarlijkse rapportage aan het parlement over de premieontwikkeling bij de pensioenfondsen

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de ontwikkeling van de pensioenpremies; Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen

De commissie besluit in nader schriftelijk overleg te treden met de minister van SZW naar aanleiding van de brief van 22 augustus jl. (33.610/33.947,Q). De leden van de fractie van de ChristenUnie (Ester) zullen een conceptbrief opstellen. Deze zal op 2 oktober 2018 te bespreking - en indien mogelijk ter vaststelling - aan de commissie worden voorgelegd. Toezegging T01964 blijft gehandhaafd als openstaand.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren