Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 11 september 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tarieven Commissie voor de milieueffectrapportage (33.686)

- Evaluatie Tarievenwet Commissie m.e.r.

Brief van de minister van I&W van 5 juli 2018 in reactie op de brief van 25 mei 2018 (verslag nader schriftelijk overleg (29383, P)

De commissie besluit op 25 september 2018 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer