Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 11 september 2018
1. Derde mobiliteitspakket

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 (Schaper), PVV (Van der Sluijs), Fiers (PvdA) en GroenLinks (Vos).
De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer