Korte aantekeningen vergadering Commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 11 september 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180024 - Voorstel voor een verordening tot instelling van een Europees maritiem éénloketsysteem en tot intrekking van Richtlijn 2010/65/EU

-
Derde mobiliteitspakket

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 (Schaper), PVV (Van der Sluijs), Fiers (PvdA) en GroenLinks (Vos).
De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer