Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 11 september 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet forensische zorg (32.398)

-
32398, O

Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van het ontwerpbesluit forensische zorg; Wet forensische zorg

De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 16 juli 2018, voor kennisgeving aan te nemen. Tevens geeft zij aan de commissie VWS op de brief te willen attenderen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren