Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 11 september 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Politiewet 2012 (30.880)

-
Rondvraag

Het lid Vlietstra (PvdA) vraagt naar de behandeling van de evaluatie van de Politiewet 2012 in de commissie. Eerder is besloten door de commissie te wachten op de behandeling van de evaluatie in de Tweede Kamer. De griffier deelt mee dat de Tweede Kamer nog een derde rondetafelgesprek zal houden over de evaluatie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren