Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 11 september 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018 (34.775 VI)

-
34775 VI, Z

Brief van de minister van Justitie en Veiligheid met een afschrift van een brief aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) met een reactie op het advies van de AP over het Wpg-machtigingsbesluit in relatie tot de uitvoering van de Wet Bopz; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018

De commissie besluit de brief van de minister van Justitie en Veiligheid, d.d. 6 juli 2018, voor kennisgeving aan te nemen.

-
T02491 en T02601

Toezegging Inzet extra middelen strafrechtketen (34.775); Toezegging Berichten wat het bestuurlijk ketenberaad (BKB) gaat doen om prestaties strafrechtketen verder te verbeteren (34.775 VI)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en verzoekt de staf een inventarisatie te maken van de toezeggingen die gedaan zijn tijdens het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat, d.d. 22 mei 2018, zodat de behandeling van deze toezeggingen eventueel geclusterd kan plaatsvinden op het moment wanneer op alle toezeggingen, of een groot gedeelte daarvan, een reactie is verkregen.

-
T02607

Toezegging Kamer informeren over de verdere planning van digitalisering van de rechtspraak (KEI) (34.775 VI)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en verzoekt de staf een inventarisatie te maken van de toezeggingen die gedaan zijn tijdens het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat, d.d. 22 mei 2018, zodat de behandeling van deze toezeggingen eventueel geclusterd kan plaatsvinden op het moment wanneer op alle toezeggingen, of een groot gedeelte daarvan, een reactie is verkregen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren