Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 11 september 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018 (34.775 VII)

-
34 775 VII / 34 775 IV, G

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van BZK d.d. 5 september 2018 houdende de reactie op het halfjaarlijks toezeggingenrappel voor kennisgeving aan te nemen.

De commissie besluit over de volgende toezeggingen als volgt:
- T02532: deze toezegging als openstaand te blijven beschouwen en de einddatum van deze toezegging te verschuiven naar 1 januari 2019.
- T02533: deze toezegging als openstaand te blijven beschouwen en de einddatum van deze toezegging te verschuiven naar 30 september 2018.
- T02324: deze toezegging als openstaand te blijven beschouwen.
- T02536: deze toezegging als openstaand te blijven beschouwen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman