Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 11 september 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018 (34.775 IV)

-
34 775 IV, T

Verslag schriftelijk overleg inzake relevante ontwikkelingen Pensioendossier Caribisch Nederland

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van BZK d.d. 13 juli 2018 inzake relevante ontwikkelingen Pensioendossier Caribisch Nederland voor kennisgeving aan te nemen.

-
34 775 IV, U

Verslag nader schriftelijk overleg Minister van LNV inzake dierenwelzijnsregimes Caribisch Nederland

De commissie besluit de brief van de minister van LNV d.d. 27 augustus 2018 over de verschillen tussen dierenbeschermingsregimes in Europees Nederland en Caribisch Nederland voor kennisgeving aan te nemen.

-
34 775 VII / 34 775 IV, G

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van BZK d.d. 5 september 2018 houdende de reactie op het halfjaarlijks toezeggingenrappel voor kennisgeving aan te nemen.

De commissie besluit over de volgende toezeggingen als volgt:
- T02532: deze toezegging als openstaand te blijven beschouwen en de einddatum van deze toezegging te verschuiven naar 1 januari 2019.
- T02533: deze toezegging als openstaand te blijven beschouwen en de einddatum van deze toezegging te verschuiven naar 30 september 2018.
- T02324: deze toezegging als openstaand te blijven beschouwen.
- T02536: deze toezegging als openstaand te blijven beschouwen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman