Korte aantekeningen vergadering commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Financiën (FIN) van 11 september 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Regelmatig informeren over stand van zaken ten aanzien van de positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt (34.775/34.700) (T02514)

- T02514

Toezegging Regelmatig informeren over stand van zaken ten aanzien van de positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt (34.775/34.700)

De commissies nemen de brief van de minister van SZW van 22 juni 2018 in reactie op de brief van de commissie voor Financiën van 12 maart 2018 (verslag schriftelijk overleg 34036, N) voor kennisgeving aan.
De toezegging blijft als openstaand geregistreerd staan; de deadline wordt 1 juli 2019.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren