Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 11 september 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (32.399)

-
Toezegging T02550 - Kwaliteit AMvB's ambulante gedwongen zorg

Brief van de minister van VWS van 13 juli 2018 inzake twee voorgehangen besluiten gedwongen zorg (25424, G)

De commissie besluit op 25 september 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

-
Toezegging T02565 - Capaciteit ggz-zorg

Brief van de staatssecretaris van VWS van 31 augustus 2018 (32399, K)

De commissie neemt kennis van de brief van 31 augustus 2018 en besluit de toezegging aan te merken als voldaan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer