Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 11 september 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving in de zorg (33.980)

-
33980

Verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving in de zorg

De commissie besluit op 2 oktober 2018 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer