Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 11 september 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2018 (34.775)

-
33168

Brief van de bewindslieden van VWS en Medische Zorg en Sport van 13 juli 2018 (33168, J) over winstuitkering in de zorg

De commissie neemt kennis van de brief 13 juli 2018. Ambtelijk zal worden geïnformeerd wanneer de Kamer de uitkomsten van het door de regering aangekondigde onderzoek tegemoet kan zien, mede met het oog op de voortgang van voorliggend wetsvoorstel.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer