Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 11 september 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Kwaliteit AMvB's ambulante gedwongen zorg (32.399) (T02550)

-
Toezegging T02550 - Kwaliteit AMvB's ambulante gedwongen zorg

Brief van de minister van VWS van 13 juli 2018 inzake twee voorgehangen besluiten gedwongen zorg (25424, G)

De commissie besluit op 25 september 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer