Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 11 september 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Euthanasie (31.996) (T02562)

-
Toezegging T02562 - Euthanasie

Brief van de minister van VWS van 28 augustus 2018 (31996, F)

De commissie besluit op 25 september 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer