Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 25 september 2018
1.
34764

Invoering dienstplicht voor vrouwen

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor over het wetsvoorstel te stemmen op dinsdag 2 oktober 2018.

2.
27925

Brief van de ministers van BuZa, van Defensie, voor BHO en van JenV inzake Nederlandse inzet in Afghanistan 2018-2021; Bestrijding internationaal terrorisme

De commissie adviseert de plenaire vergadering om de brief van 15 juni 2018 voor kennisgeving aan te nemen.

De commissie besluit om in de eerstvolgende vergadering verder te spreken over een eventuele reflectie op de deelname en inzet van Nederland ten aanzien van militaire missies.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk