Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 25 september 2018
1.
34940

Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen

De commissie stelt voor op 30 oktober 2018 het voorbereidend onderzoek te houden.

2.
34716

Initiatiefvoorstel-Jetten Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 6 november 2018 plenair te behandelen.

3.
34650

Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar), D66 (Prast), SP (Meijer) en SGP (Schalk).

4.
34807

Verruiming van de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Huijbregts-Schiedon), CDA (Van Bijsterveld), PVV (Van Hattem) en PvdA (Sini).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman