Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 25 september 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tarieven Commissie voor de milieueffectrapportage (33.686)

- Evaluatie Tarievenwet Commissie m.e.r.

Brief van de minister van I&W van 5 juli 2018 in reactie op de brief van 25 mei 2018 (verslag nader schriftelijk overleg (29383, P)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Vos). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer