Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 25 september 2018
1.
Toezegging T02550 - Kwaliteit AMvB's ambulante gedwongen zorg

Brief van de minister van VWS van 13 juli 2018 inzake twee voorgehangen besluiten gedwongen zorg (25424, G)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman, mede namens de CDA-fractie), SP (Don), PvdA (Fiers) en SGP (Van Dijk).

2.
Toezegging T02562 - Euthanasie

Brief van de minister van VWS van 28 augustus 2018 (31996, F)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de SGP-fractie (Van Dijk).

3.
Voorhang Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd mondhygiƫnist

Brieven van de minister voor Medische Zorg en Sport van 6 en 13 juli 2018 (32620, E)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Ganzevoort).

4.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brief van de bewindslieden van VWS en Medische Zorg en Sport van 13 juli 2018 (33168, J).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer