Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 2 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Balans van grondrechten (32.467) (T01424)

-
Toezeggingen T01421, T01422, T01424, T01425 en T01970

Toezegging Schrappen artikel 5, tweede lid, sub d van de Algemene wet gelijke behandeling (33.344); Toezegging Inbedding gelijkebehandelingsfunctie (32.467); Toezegging Oordeels- en de procesbevoegdheid (32.467); Toezegging Balans van grondrechten (32.467); Toezegging Gebruik inlichtingenrecht (32.467)

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 september 2018 inzake evaluaties Wet College voor de Rechten van de Mens (32467, J) wordt aangehouden tot 9 oktober 2018.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman