Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 2 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018 (34.775 VII)

-
Plan van aanpak Versterking lokale democratie en bestuur

Het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake plan van aanpak Versterking lokale democratie en bestuur wordt aangehouden tot 9 oktober 2018.

-
Halfjaarlijks toezeggingenrappel BZK

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 september 2018 inzake halfjaarlijks toezeggingenrappel (34775 VII / 34775 IV, G) wordt voor kennisgeving aangenomen. Ten aanzien van de daarin genoemde toezeggingen besluit zij als volgt:

Rappel

T01687: de deadline wordt verschoven naar 31 oktober 2019.
T01688: de deadline wordt verschoven naar 31 oktober 2019.
T02074: de deadline wordt verschoven naar 1 januari 2019.
T02238: de deadline wordt verschoven naar 1 november 2018.
T02425: de deadline wordt verschoven naar 1 januari 2019.
T02466: de toezegging staat nog open.
T02467: de toezegging staat nog open.
T02473: de toezegging staat nog open.
T02579: de deadline wordt verschoven naar 1 januari 2019.

Vooruitblik

T02577: de deadline wordt verschoven naar 1 februari 2019.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman