Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Financiën (FIN) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 2 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2018 (34.775)

-
Voortgangsoverzicht WRR-rapport 'Weten is nog geen doen' (34775, AE)

Brief van de minister voor Rechtsbescherming over de uitvoering van de belangrijkste maatregelen sinds de kabinetsreactie op het WRR-rapport “Weten is nog geen doen"; Miljoenennota 2018

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming wordt geleverd door de fractie van de PvdA (Fiers).


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman