Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 2 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten (C)

-
Voorgenomen oprichting Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen

Brief van de minister van EZK van 31 augustus 2018 ( 35008, EK, A; TK, 1)

De fracties van SP (Reuten) en PvdA (Van Zandbrink) leveren inbreng voor het schriftelijke verzoek aan de regering om nadere inlichtingen over de voorgenomen privaatrechtelijke rechtshandeling (artikel 4.7 Comptabiliteitswet 2016). Het conceptverzoek zal nog gedurende een korte termijn per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd, teneinde finale vaststelling van het verzoek in de plenaire vergadering van 9 oktober 2018 mogelijk te maken.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer