Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 2 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (33.964)

-
T01528

Toezegging Evaluatie bonusverbod (33.058)

De commissie besluit - tegen de achtergrond van de behandeling van de evaluatie Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen in de Tweede Kamer - af te zien van schriftelijk overleg met de regering naar aanleiding van de op 17 juli 2018 aan de Kamer aangeboden evaluatie (33.058, E).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren