Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 2 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Kabinetsformatie 2017 (34.700)

-
T02516

Toezegging Kabinetsreactie aanbieden over evaluatie 30%-regeling (34.700)

De commissie neemt kennis van de behandeling van de kabinetsappreciatie van de evaluatie van de 30%-regeling (34.700, C) door de Tweede Kamer en verwacht het onderwerp te zullen betrekken bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2019.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren