Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 2 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Informeren over toepassing van heffingskortingen voor buitenlandse belastingplichtigen (34.786) (T02521)

-
35026, A

Brief van de staatssecretaris van Financiën van 18 september 2018 inzake fiscale toezeggingen aan de Eerste Kamer

Naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Financiën van 18 september jl. (35.026,A) besluit de commissie toezegging T02521 als voldaan te beschouwen. De toezeggingen T02529, T02587 en T02518 blijven gehandhaafd als openstaand.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren