Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 2 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2018 (34.775)

-
T02506 en T02507

Toezegging Ontwikkeling houdbaarheidstekort in relatie tot uitgavenontwikkeling zorg inzichtelijk maken (34.775/34.700); Toezegging Budgettaire norm voor ontwikkeling zorguitgaven onderzoeken (34.775/34.700)

De commissies nemen kennis van de brief van de minister van Financiën van 20 september 2018 inzake de ontwikkeling van de zorguitgaven (34.775, AM) en besluiten toezegging T02506 als voldaan aan te merken. Toezegging T02507 blijft gehandhaafd als openstaand, in afwachting van de door de minister aangekondigde onderzoeken door de WRR en de SER.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren