Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 2 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (32.621)

-
Brief nadeelcompensatie

Brief - met bijlagen - van de minister voor Rechtsbescherming en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 juli 2018 (32621, E)

De commissie besluit de brief van 20 juli 2018 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer