Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 2 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging De tekst van artikel 8.7 van het Besluit kwaliteit leefomgeving aanpassen op het punt van 'verzekerd' (33.118) (T02436)

- AMvB's Omgevingswet en toezeggingen

Brief van de minister van BZK van 24 september 2018 (33118, AI)

De commissie besluit de brief van 24 september 2018 te zijner tijd te betrekken bij de behandeling van de Invoeringswet Omgevingswet (34986).

De commissie besluit tevens:
- Toezegging T02430 als voldaan te beschouwen;
- Toezegging T02432 als voldaan te beschouwen;
- Toezegging T02434 als voldaan te beschouwen;
- Toezegging T02435 als voldaan te beschouwen;
- Toezegging T02436 als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer