Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 2 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Het ontwikkelen van een eenduidig toetsingskader waarin de grondslagen voor het afwijken van het basisbeschermingsniveau helder worden beschreven (33.118) (T02441)

- AMvB's Omgevingswet en toezeggingen

Brief van de minister van BZK van 24 september 2018 (33118, AI)

De commissie besluit de brief van 24 september 2018 te zijner tijd te betrekken bij de behandeling van de Invoeringswet Omgevingswet (34986).

De commissie besluit tevens:
- Toezegging T02430 als voldaan te beschouwen;
- Toezegging T02432 als voldaan te beschouwen;
- Toezegging T02434 als voldaan te beschouwen;
- Toezegging T02435 als voldaan te beschouwen;
- Toezegging T02436 als voldaan te beschouwen.

- Halfjaarlijks rappel toezeggingen (BZK)

Brief van de minister van BZK van 5 september 2018 in reactie op de brief van 10 juli 2018 (verslag schriftelijk overleg 34775 VII / 34775 IV, G)

De commissie besluit:
- Toezegging T02248 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2019;
- Toezegging T02250 als voldaan te beschouwen;
- Toezegging T02251 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2019;
- Toezegging T02252 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2020;
- Toezegging T02253 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2019;
- Toezegging T02255 als openstaand te beschouwen en opnieuw te agenderen op 9 oktober 2018;
- Toezegging T02431 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2021;
- Toezegging T02437 op 'deels voldaan' te laten in afwachting van de toezending van nadere informatie over de interbestuurlijke besluiten inzake realisatie van informatieproducten;
- Toezegging T02441 als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer