Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 2 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018 (34.775 VII)

-
Halfjaarlijks rappel toezeggingen (BZK)

Brief van de minister van BZK van 5 september 2018 in reactie op de brief van 10 juli 2018 (verslag schriftelijk overleg 34775 VII / 34775 IV, G)

De commissie besluit:
- Toezegging T02248 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2019;
- Toezegging T02250 als voldaan te beschouwen;
- Toezegging T02251 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2019;
- Toezegging T02252 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2020;
- Toezegging T02253 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2019;
- Toezegging T02255 als openstaand te beschouwen en opnieuw te agenderen op 9 oktober 2018;
- Toezegging T02431 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2021;
- Toezegging T02437 op 'deels voldaan' te laten in afwachting van de toezending van nadere informatie over de interbestuurlijke besluiten inzake realisatie van informatieproducten;
- Toezegging T02441 als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer