Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 2 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018 (34.775 IV)

-
34 775 IV / CXIX, S

Brief van de staatssecretarissen van SZW en BZK inzake de kabinetsreactie van het onderzoek naar een ijkpunt voor de bestaanszekerheid voor Caribisch Nederland; Werkbezoek Caribisch deel Koninkrijk april 2016

Naar aanleiding van het onderzoeksrapport naar een ijkpunt voor het sociaal minimum in Caribisch Nederland en de bijhorende kabinetsreactie besluit de commissie tot een mondeling overleg met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De commissie verzoekt dit overleg op korte termijn in te plannen, zo mogelijk op 16 oktober aanstaande.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman