Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 2 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius (34.877)

-
34.877

Brief van de staatssecretaris van BZK over het verzoek om voorlichting aan Raad van State betreffende de vormgeving van de verhouding tussen Europees en Caribisch Nederland en de coördinerende rol van BZK; Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius

De commissie besluit:
- om het besluit over het al dan niet houden van een mondeling overleg of beleidsdebat over de situatie in Caribisch Nederland, de coördinerende rol van de staatssecretaris en de positie van de Rijksvertegenwoordiger aan te houden tot na ontvangst van de voorlichting van de Raad van State en de kabinetsreactie daarop; en,
- toezegging T02533 als "deels voldaan" te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman