Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 2 oktober 2018
1. Halfjaarlijks toezeggingenrappel minister van OCW

De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 31 augustus 2018 inzake dit rappel (34775 VIII, F) wordt voor kennisgeving aangenomen. Ten aanzien van de daarin genoemde toezeggingen beslist de commissie als volgt:

T01398: de toezegging staat nog open.
T01756: de toezegging staat nog open.
T01760: de toezegging wordt afgevoerd.
T01768: de toezegging staat nog open.
T02055: de toezegging blijft op deels voldaan staan.
T02061: de toezegging blijft op deels voldaan staan.
T02066: de toezegging staat nog open.
T02067: de toezegging staat nog open.
T02334: de toezegging staat nog open.
T02336: de toezegging staat nog open.
T02337: de toezegging staat nog open.
T02419: de toezegging staat nog open.
T02422: de toezegging staat nog open.
T02497: de toezegging staat nog open.

De commissie verzoekt de staf in de toelichting voortaan de namen te noemen van de leden aan wie de toezeggingen zijn gedaan.

2. Halfjaarlijks toezeggingenrappel minister voor BVOM

De brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 31 augustus 2018 inzake dit rappel (34775 VIII, G) wordt voor kennisgeving aangenomen. Ten aanzien van de daarin genoemde toezeggingen beslist de commissie als volgt:

T02152: de toezegging staat nog open.
T02223: de toezegging staat nog open.
T02224: de toezegging staat nog open.
T02372: de toezegging staat nog open.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman