Korte aantekeningen vergadering commissies Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Financiën (FIN) van 2 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2018 (34.775)

-
34775 / 34775 VIII

Motie-Postema (PvdA) c.s. over de doelmatigheidskorting voor het onderwijs; Miljoenennota 2018

De commissie neemt de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 10 september 2018 inzake motie-Postema c.s. (34775/34775 VIII, AJ) voor kennisgeving aan. Leden kunnen deze desgewenst betrekken bij de Algemene Financiële Beschouwingen.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman