Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 2 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op financiƫle nota Miljoenennota 2018 (34.775)

-
34775, AK

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van SZW van 7 september 2018 inzake het niet doorgaan van de loondispensatie voor kennisgeving aan te nemen, in afwachting van de concrete uitwerking van de voorstellen in het kader van het brede offensief om tot meer banen te komen.

-
34775, AL

De commissie besluit om de brief van de minister van SZW van 7 september 2018 inzake de effectiviteit van de no-riskpolis in de Ziektewet voor kennisgeving aan te nemen, in afwachting van de behandeling van de brief door de Tweede Kamer. De staf zal de commissie hier nader over informeren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren